Çimeks
Polimer Kaplı Yavaş Salınımlı Ağaç ve Çalı Grubu Çim Gübresi

Polimer Kaplı Yavaş Salınımlı Ağaç ve Çalı Grubu Çim Gübresi

Polimerkaplı Yavaş Salınımlı Gübre

Harmanlanmış NPK (Mg) Polimer Kaplı Gübre Yavaş Salınımlı Çim Gübresi

TOPLAM AZOT (N)

%16.3

 Amonyum Azotu

%10.7

 Üre Azotu (NH3-N)

%5.6

 Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)

%5,6

 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

%13.3

 Toplam Magnezyum Oksit (MgO)

%2.29

Toplam Kükürt Trioksit (SO3)

%10.89

 Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)

%9.62

 Toplam Bakır (Cu)

%0.011

 Suda Çözünür Bakır (Cu)

%0.009

 Toplam Demir (Fe)

%0.406

Suda Çözünür Demir (Fe)

%0.311

 Toplam Mangan (Mn)

%0.015

 Suda Çözünür Mangan (Mn)

%0.009

Toplam Molibden (Mo)

%0.001

Suda Çözünür Molibden (Mo)

%0.0006

Toplam Çinko (Zn)

%0.013

 Suda Çözünür Çinko (Zn)

%0.008

Klorür

%1.12

pH Tayini

%5.57

 

 

KULLANIM TALİMATI

Bahçe bitkileri, seralarda element ihtiyaçlarını gideren ve suda tamamen çözünen topraktan uygulanan katı formda bir gübredir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarini aşmayınız. 

UYARILAR

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanulması tavsiye edilir.

DEPOLAMA VE GÜVENLİK

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışıgına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

 

21°C Ortalama Toprak Sıcaklığında Ömür : 3 Ay​

İstenilen formülasyonlarda üretim yapılabilir.

 

 

 

İlkBahar Gübre Siparişi